Recenzia novinky, zváračky SHK498

Zváračka je svojou veľkosťou pohodlná, ľahká, nenáročná na obsluhu, vhodná pre amatérov aj ostatných.
Výkon -deklarovaný od 20 do 120A nemožno na potenciometra presne nastaviť! Chýba vždy kúsoček od rysky k číslicu. Takže to vyzerá, že je rozsah približne od 30 do 110A. Nie je to však pre funkciu dôležité. Ale pre presnosť uvádzame, aby to nikoho nevyviedlo z miery. Ďalším postrehom je pomerne krátky pripojovací kábel 230V. Je to z dôvodu minimalizácie rizika, kedy na káble môže padnúť žeravý odpalek, troska, materiál atď. Pri sprevádzkovanie je však nutné si dobre rozmyslieť, kam sa agregát umiestni. (Prípadne možno použiť vhodný, predlžovací kábel).

Pri kompletizácii zváračky (pripojenie zváracích káblov) je dôležité dodržať polarizáciu (+ a -, tu pochvala, farebne to ladí). (Zváračka funguje aj pri zmene polarizácie ale zle.)
Vyskúšal som rôzne druhy elektrod- od fi.ESAB-druh OK46.00-E6013, 1,6x300mm pre zváranie od 30 do 60A, len na slabé materiály (plechy, tenkostenné jekly atď.) Tu je potreba základná znalosť vedenie a držanie elektródy aby nedochádzalo k prepaľovanie zváraného materiálu. Kombinácia zváračka / elektrody- dobrý!

Druhá elektróda je tiež ESAB-druh E-R117-E6013, 4x350mm (to už sú koly) vhodné pre zváranie od 140-170 !!!!
A TÁTO ZVÁRAČKA ich zvládať! Pri nastavení na plný výkon-120A a na materiáli 6mm s. Účko a 3,5mm s. Rúrka zvládla pekný zvar! Ďalší druh je naša elektróda BRIDGE- J421, 3,2x350mm vhodná pre zváranie 80-130. Tento druh odporúčam pre univerzálne zváranie hrubších materiálov od 2mm do 10mm- NIE JE PROBLÉM S prievarom.
Stručne: DOBRÉ! Ani raz sa pri skúšaní (cca 1hod) zváračka nedostala do limitných hodnôt, že by sa vypla.


Aby bol používateľ tejto zváračky spokojný, musí poznať nasledujúce základné údaje !


Zváračka je svojou veľkosťou pohodlná, ľahká, nenáročná na obsluhu, vhodná pre amatérov aj ostatných.
Výkon -deklarovaný od 20 do 120A nemožno na potenciometra presne nastaviť! Chýba vždy kúsoček od rysky k číslicu. Takže to vyzerá, že je rozsah približne od 30 do 110A. Nie je to však pre funkciu dôležité. Ale pre presnosť uvádzame, aby to nikoho nevyviedlo z miery. Ďalším postrehom je pomerne krátky pripojovací kábel 230V. Je to z dôvodu minimalizácie rizika, kedy na káble môže padnúť žeravý odpalek, troska, materiál atď. Pri sprevádzkovanie je však nutné si dobre rozmyslieť, kam sa agregát umiestni. (Prípadne možno použiť vhodný, predlžovací kábel).

Pri kompletizácii zváračky (pripojenie zváracích káblov) je dôležité dodržať polarizáciu (+ a -, tu pochvala, farebne to ladí). (Zváračka funguje aj pri zmene polarizácie ale zle.)
Vyskúšal som rôzne druhy elektrod- od fi.ESAB-druh OK46.00-E6013, 1,6x300mm pre zváranie od 30 do 60A, len na slabé materiály (plechy, tenkostenné jekly atď.) Tu je potreba základná znalosť vedenie a držanie elektródy aby nedochádzalo k prepaľovanie zváraného materiálu. Kombinácia zváračka / elektrody- dobrý!

Druhá elektróda je tiež ESAB-druh E-R117-E6013, 4x350mm (to už sú koly) vhodné pre zváranie od 140-170 !!!!
A TÁTO ZVÁRAČKA ich zvládať! Pri nastavení na plný výkon-120A a na materiáli 6mm s. Účko a 3,5mm s. Rúrka zvládla pekný zvar! Ďalší druh je naša elektróda BRIDGE- J421, 3,2x350mm vhodná pre zváranie 80-130. Tento druh odporúčam pre univerzálne zváranie hrubších materiálov od 2mm do 10mm- NIE JE PROBLÉM S prievarom.
Stručne: DOBRÉ! Ani raz sa pri skúšaní (cca 1hod) zváračka nedostala do limitných hodnôt, že by sa vypla.


Aby bol používateľ tejto zváračky spokojný, musí poznať nasledujúce základné údaje !

      1) Istenie zásuvky na 230V- aspon 16A

     2) Zváracie káble (kontaktná bajonety) musí pevne prepojiť (zatiahnuť skruty po smere hodinových ručičiek, čo to ide, aby nedochádzalo k proskratování)

     3) Agregát zapnúť a nechať cca 3min. naprázdno (aby sa nabudil).

     4) Zváraný materiál kvalitne ukostřit!

     5) Nastaviť vhodné A (ampéry podľa druhu elektródy a sily zváraných materiálov).

     6) Dodržiavať pokyny pre obsluhu a pokyny Bezpečný-P!

     7) Po ukončení činnosti nechať zváračku vydýchat- schladnúť! cca 3-5min., potom vypnúť od zdroja (230V)

     8) V prípade neistoty (neznalosti) bez ostychu vzniesť dotaz (kontaktovať servis Steen QOS !!!)