Reklamácie

Ako postupovať pri reklamácii:

Vážený zákazník,

radi by sme Vám ponúkli niekoľko praktických rád, pre vhodné a bezproblémové zasielanie reklamovaného tovaru. Viď. nižšie nájdete jednoduchý a stručný návod, ako postupovať pri uplatnení reklamácie. Ak dodržíte uvedené pokyny, Vaša reklamácia bude zaslaná späť k Vám riadne opravená a navyše podstatne skôr, než v 30- dňovej lehote, ktorú ukladá zákon.

Vhodné balenie - originálny kartón

Starostlivo zabaľte Vašu reklamáciu do originálneho, prípadne do náhradného (odolného) kartónu. Vnútorné výplne môžete nahradiť vrstvou baliaceho alebo novinového papiera, molitanom a pod. Nezabudnite odstrániť náplne - vodu u domácich vodární, benzín pri motorových píl apod. Stroj odosielajte v polohe, v ktorej bol umiestnený v originálnom obale, (vhodné je označiť nálepkou so šípkou).

Priložte potrebné doklady:

  • Originál záručného listu
  • Vrátane vyplnených informácií - názov tovaru, dátum predaja a pečiatka predajcu.
  • predajný doklad
  • originál dokladu si ponechajte kvôli prípadnej možnej strate
  • Reklamačný list
  • Vrátane reklamovanej chyby, ktorú presne pomenujte.
  • Ďalej uvedenie Vášho mena, adresy, telefónneho spojenia, prípadne ďalších kontaktných informácií.

Najvýhodnejší spôsob

  • V mieste predaja / kúpa tovaru

Odovzdaním Vašej reklamácie predajcovia Vaša starosť o ďalší priebeh vybavovania končí. Predajca v spolupráci s naším servisným strediskom vybaví odvoz tovaru, opravu a včasné vrátenie späť k predajcovi. Ďalej Vás vyrozumie o vyzdvihnutí vybavenej reklamácie.

  • Odoslaním Vašej reklamácie na adresu servisného strediska

Adresa pre zaslanie reklamácie:
Steen QOS s.r.o.
Vojkovice 58
362 73 Vojkovice

Zákaznícke oddelenie:
telefón: +420 737 475 898
e-mail: odbyt@sharks-cz.cz

Výhodou tohto spôsobu je rýchlejšie vybavenie Vašej reklamácie. Reklamácia od Vás odchádza priamo na servisné stredisko (nehrozí zdržanie u predajcu). Však zákazník si hradí odoslanie reklamácie na servisné stredisko sám.

  • Osobným dovozom zákazníka do miesta servisného strediska

Podľa Vašej telefonického dohovoru s servisným technikom, je možné si dohodnúť termín opravy prípadne odbornú konzultáciu a reklamáciu osobne zaviezť do miesta servisného strediska.

Veríme, že služby spoločnosti Steen QOS s.r.o. Vám budú maximálne vyhovovať. Neváhajte nás kontaktovať pri akomkoľvek probléme, radi pomôžeme k Vašej spokojnosti.

Váš team Steen QOS s.r.o.